muhs_banner
बाहेर पडणे (Logout)
जाहिरात क्रमांक : 09/2022 साठी गट-ब ते गट-ड पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज
(Online Application for Recruitment of Group-B to Group-D Posts for Advertisement No : 09/2022)

अर्जदारासाठी डॅशबोर्ड (Dashboard for Applicant)

मोबाईल क्र (Mobile No)
 


     
Note : The applicant is expected to fill the application in 8 steps in total. Applicant cannot update/edit application once application is submitted. If Application is not Submitted and wants to Update/Edit incomplete application, Please provide OTP received on your Mobile. Last date to Fill Application form is 14-09-2022. After this date, Link will be closed for New Application. Details of amount paid by you also included in application printout.

टीप: अर्जदाराने एकूण 8 टप्प्यांमध्ये अर्ज भरणे अपेक्षित आहे. अर्ज सबमिट केल्यानंतर अर्जदार अर्ज अपडेट/संपादित करू शकत नाही. अर्ज सबमिट केला नसल्यास आणि अपूर्ण अर्ज अपडेट/संपादित करू इच्छित असल्यास, कृपया तुमच्या मोबाइलवर प्राप्त झालेला ओटीपि प्रदान करा. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 14-09-2022 आहे. या तारखेनंतर, नवीन अर्जासाठी लिंक बंद होईल. तुम्ही भरलेल्या रकमेचा तपशील अर्जाच्या प्रिंटआउटमध्ये देखील समाविष्ट केला आहे..